USŁUGI W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI
na terenie województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Nowe Warpno, Polic
i Szczecina.

Telefon: 662276234Oferta
   rzeczoznawca zachodniopomorskie

O nas

operat szacunkowy zachodniopomorskie

wycena nieruchomości police

Sylwia Nowak - rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomościami nr 7247 nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od 1999 r. do 2018 r. - związana z firmą CIVILENG EUROINSTYTUT (od 2013 r. na stanowisku Dyrektora Biura).

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościamiObowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego

Zaświadczenia o doskonaleniu i przebytych szkoleniach:Oferta

rzeczoznawca police

operat szacunkowy police

rzeczoznawca nowe warpno

wycena nieruchomości zachodniopomorskie

Biuro wycen RzM Sylwia Nowak oferuje usługi wyceny nieruchomości m.in. dla takich potrzeb jak:
- transfer praw do nieruchomości tj. sprzedaż, zamiana, oddanie w najem czy dzierżawę,
- ubezpieczeń majątkowych,
- zabezpieczenie wierzytelności,
- aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- ustalenie podatków od spadów i darowizn,
- podział i zniesienie współwłasności nieruchomości,
- ustalenie wysokości opłat adiacenckich,
- ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
- ustalenie wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów).

Lista wymaganych dokumentów potrzebnych do sporządzenia wyceny przedstawiana jest Zamawiającemu wycenę w trakcie uzgodnień przed podpisaniem Umowy.

W przypadku braku części dokumentów, na życzenie klienta w ramach usługi pozyskujemy potrzebne dokumenty.

Poniżej przedstawiono przykładowe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wyceny:
Działka niezabudowana:
- akt nabycia nieruchomości,
- numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis),
- wypis z rejestru gruntów (decyzja podziałowa, wykaz zmian gruntowych),
- mapa ewidencyjna,
- aktualna informacja o przeznaczeniu (wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy),
- kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana,
- inne dokumenty dotyczące stanu, przeznaczenia nieruchomości.

Działka zabudowana (budynkiem mieszkalnym lub innymi budynkami):
- akt nabycia nieruchomości,
- numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis),
- wypis z rejestru gruntów,
- mapa ewidencyjna,
- aktualna informacja o przeznaczeniu (wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy),
- do wglądu książka obiektu budowlanego, inwentaryzacja (dokumentacja powykonawcza lub projektowa) lub inny dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynków - dla obiektów oddanych do użytku),
- pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia budynku do użytkowania,
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany - dla obiektów w budowie,
- kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji (rynek pierwotny),
- kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana,
- inne dokumenty dotyczące stanu, przeznaczenia nieruchomości.

Nieruchomość lokalowa:
- akt nabycia nieruchomości,
- numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis),
- kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli lokal jest sprzedawany,
- wypis z kartoteki lokali,
- wypis z rejestru gruntów,
- inwentaryzacja (np. szkic, rzut),
- inne dokumenty dotyczące stanu, przeznaczenia nieruchomości.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
- przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
- zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
- numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis) - jeżeli jest założona,
- wypis z kartoteki lokali,
- wypis z rejestru gruntów,
- inwentaryzacja (np. szkic, rzut),
- inne dokumenty dotyczące stanu, przeznaczenia nieruchomości.Koszt wyceny

rzeczoznawca zachodniopomorskie

Koszt sporządzenia wyceny ustalany jest indywidualnie z każdym Zleceniodawcą. Zależy on m.in. od takich czynników jak: rodzaj, wielkość nieruchomości, cel wyceny, nakład pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędny do wykonania czynności koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny, koszty ponoszone przez rzeczoznawcę związane z wyceną (wyszukanie i przygotowanie dokumentów, analiza cen transakcyjnych, dojazd, opłaty, podatki itp.).

Cena oraz termin wykonania usługi ustalane są indywidualnie z Zamawiającym przed sporządzeniem wyceny po uwzględnieniu ww. czynników, a następnie na podstawie ustaleń zawarta zostaje Umowa na sporządzenie wyceny.

Zapytaj o cenę:
W celu uzyskania informacji dotyczącej przybliżonego kosztu wyceny proszę przesłać na adres rzeczoznawca.nowak@gmail.com następujące informacje:
- imię, nazwisko, telefon,
- adres nieruchomości,
- rodzaj nieruchomości,
- powierzchnię,
- cel wyceny.

Kontakt

Proszę skorzystać z formularza

Treść wiadomości   
Imię i nazwisko
Twój e-mail
   

RzM Sylwia Nowak


Warnołęka 4,
72-022 Nowe Warpno
Tel.: 662276234
E-mail: rzeczoznawca.nowak@gmail.com

Zapraszam do skorzystania z moich usług
Sylwia Nowak
Polecamy wycena nieruchomości zachodniopomorskie operat szacunkowy Police rzeczoznawca zachodniopomorskie wycena nieruchomości Police operat szacunkowy zachodniopomorskie rzeczoznawca Police