USŁUGI W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI
na terenie województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Nowe Warpno, Polic
i Szczecina.

Telefon: 662276234Oferta
   rzeczoznawca police

O nas

rzeczoznawca majątkowy szczecin

rzeczoznawca majątkowy police

Sylwia Nowak - rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomościami nr 7247 nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od 1999 r. do 2018 r. - związana z firmą CIVILENG EUROINSTYTUT (od 2013 r. na stanowisku Dyrektora Biura).

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościamiObowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowegoZaświadczenia o doskonaleniu i przebytych szkoleniach:Oferta

wycena nieruchomości szczecin

wycena nieruchomości police

wycena lokali szczecin

wycena lokali police

Biuro wycen RzM Sylwia Nowak oferuje usługi wyceny nieruchomości m.in. dla takich potrzeb jak:
- transfer praw do nieruchomości tj. sprzedaż, zamiana, oddanie w najem czy dzierżawę,
- zabezpieczenie wierzytelności,
- podział i zniesienie współwłasności nieruchomości,
- postępowanie spadkowe, spłata udziałów,
- aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- ustalenie podatków od spadków i darowizn,
- ustalenie wysokości opłat adiacenckich,
- ubezpieczeń majątkowych.

Lista wymaganych dokumentów potrzebnych do sporządzenia wyceny przedstawiana jest Zamawiającemu wycenę w trakcie uzgodnień przed podpisaniem Umowy.

W przypadku braku części dokumentów, na życzenie klienta w ramach usługi pozyskujemy potrzebne dokumenty.

Poniżej przedstawiono przykładowe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wyceny:
Działka niezabudowana:
- akt nabycia nieruchomości,
- numer księgi wieczystej,
- wypis z rejestru gruntów (decyzja podziałowa, wykaz zmian gruntowych),
- mapa ewidencyjna,
- aktualna informacja o przeznaczeniu (wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy),
- kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana,
- inne dokumenty dotyczące stanu, przeznaczenia nieruchomości.

Działka zabudowana (budynkiem mieszkalnym lub innymi budynkami):
- akt nabycia nieruchomości,
- numer księgi wieczystej,
- wypis z rejestru gruntów i budynków,
- kartoteka budynku,
- mapa ewidencyjna,
- aktualna informacja o przeznaczeniu (wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy),
- do wglądu książka obiektu budowlanego, inwentaryzacja (dokumentacja powykonawcza lub projektowa) lub inny dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynków - dla obiektów oddanych do użytku),
- pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia budynku do użytkowania,
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany - dla obiektów w budowie,
- kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji (rynek pierwotny),
- kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana,
- inne dokumenty dotyczące stanu, przeznaczenia nieruchomości.

Nieruchomość lokalowa:
- akt nabycia nieruchomości,
- numer księgi wieczystej,
- kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli lokal jest sprzedawany,
- wypis z kartoteki lokali,
- wypis z rejestru gruntów,
- inwentaryzacja (np. szkic, rzut),
- inne dokumenty dotyczące stanu, przeznaczenia nieruchomości.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
- przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
- zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
- numer księgi wieczystej - jeżeli jest założona,
- wypis z kartoteki lokali,
- wypis z rejestru gruntów,
- inwentaryzacja (np. szkic, rzut),
- inne dokumenty dotyczące stanu, przeznaczenia nieruchomości.Koszt wyceny

wycena domów szczecin

Koszt sporządzenia wyceny ustalany jest indywidualnie z każdym Zleceniodawcą. Zależy on m.in. od takich czynników jak: rodzaj, wielkość nieruchomości, cel wyceny, nakład pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędny do wykonania czynności koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny, koszty ponoszone przez rzeczoznawcę związane z wyceną (wyszukanie i przygotowanie dokumentów, analiza cen transakcyjnych, dojazd, opłaty, podatki itp.).

Cena oraz termin wykonania usługi ustalane są indywidualnie z Zamawiającym przed sporządzeniem wyceny po uwzględnieniu ww. czynników, a następnie na podstawie ustaleń zawarta zostaje Umowa na sporządzenie wyceny.

Zapytaj o cenę:
W celu uzyskania informacji dotyczącej przybliżonego kosztu wyceny proszę przesłać na adres rzeczoznawca.nowak@gmail.com następujące informacje:
- imię, nazwisko, telefon,
- adres nieruchomości,
- rodzaj nieruchomości,
- powierzchnię,
- cel wyceny.

Kontakt

Proszę skorzystać z formularza

Treść wiadomości   
Imię i nazwisko
Twój e-mail
   

RzM Sylwia Nowak


Warnołęka 4,
72-022 Nowe Warpno
Tel.: 662276234
E-mail: rzeczoznawca.nowak@gmail.com

Zapraszam do skorzystania z moich usług
Sylwia Nowak
Polecamy rzeczoznawca Szczecin wycena nieruchomości Police wycena działek Szczecin operat szacunkowy Police rzeczoznawca majątkowy Szczecin wycena mieszkań Police wycena domów Szczecin wycena mieszkań Nowe warpno rzeczoznawca Police wycena lokali Szczecin wycena domów Police operat szacunkowy Szczecin wycena działek Police wycena mieszkań Szczecin wycena działek Nowe warpno rzeczoznawca majątkowy Police wycena nieruchomości Szczecin wycena lokali Police nowe warpno